Generalforsamling2020

SPONSORER:

NYHEDER FRA FELTET.DK


Referat fra generalforsamling 2020

 Afholdt lørdag den 26. september 2020 kl. 17.00

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse og fastlæggelse af kontingent
 4. Beretning fra stående udvalg
  1. Harzen
  2. Tøj
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af formand
 8. Valg af revisorer og en revisorsuppleant
 9. Evt.

    

   Ad 1.

   Dirigent: Thomas Tanggaard

   Referent: Stig Jensen

    

   Ad 2. Formandens beretning 2020

    

   Så sidder vi her igen til årets store begivenhed generalforsamling/klubfest anno 2020. Endnu et år er gået og det er blevet tid til at jeg har dykket lidt ned i året der gik.

   Det bliver min sidste formandsberetning, da jeg af personlige årsager, har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Så det er lidt vemodigt at stå her og vide, at det er sidste gang (i hvert fald i denne omgang) jeg taler som klubbens formand.

   I det hele taget har det været et meget mærkeligt år. Efter generalforsamlingen sidste år gik de fleste inklusive mig selv i vinter hi.

   Slut februar drog jeg med min lille familie på kobberbryllups rejse til USA og så kom Corona. For mit eget vedkommende, har jeg været i selvvalgt karantæne efter vi kom hjem fra USA til midt maj og efter dette, er jeg ikke rigtigt kommet på rammen i klubregi. Så alt i alt et meget mærkeligt cykel år, både for mig personligt, men også for resten af klubbens medlemmer. Bestyrelsen har i vides mulig grad, forsøgt at navigere os igennem de nødvendige forholdsregler ud fra hvad DGI og DCU har haft af retnings linjer og det har mildt talt gjort det til en noget alternativ sæson.

   Det sagt, så har især C-holdes opstart og fællestræning fungeret rigtigt godt - Så godt at en del nye har valgt at møde op og snuse lidt til konceptet, at cykler i ACM.

   Heidi T og Finn V har svunget taktstaven, taget teten og det tror jeg personligt har medført, at det er blevet så stor en succes. En del af de nye har vagt at melde sig ind i klubben (velkommen til dem) og nogle gamle kendinge skulle efter sigende også være begyndt at dukke op igen. Så virkelig stor tummel up herfra. Håber dette forsættes næste år, da det bestemt tåler gentagelse.

   Inden Mette F lukkede landet ned nåede klubbens medlemmer, da også en del fællesarrangementer sammen. Ikke så mange som vi plejer og en del har desværre måtte aflyses. 

   Men jeg vil hurtig nævne dem, jeg kan komme i tanke om.

    

   En kold november aften var der genbestilling af klubtøj og igen var der meget stor interesse. Jeg synes tøjudvalget skal have stor ros for valget af Castelli som leverandør og virkeligt fået lavet et design, jeg tror kommer til at holde i lang tid.

   At det ligner det gamle team Ineos design en del, gør det kun nemmere at købe matchende assesories, hvilket jeg ved en del af klubbens medlemmer går meget op i.

    

   Så afholdte Claus Espensen et E-Cykling arrangement, hvor alle nysgerrige medlemme blev budt indenfor og Claus gennemgik hans erfaringer med E-Cykling og fremviste sin Pain Cave.

   I denne anledning gennemgik Richard også, hvordan man virkeligt kan ”nørde” tal og hvilke forskelige platforme han bruger til netop denne disciplin.

   Nok ikke det sidste vi kommer til at snakke E-cykling.

    

   I december blev der bud på Gløgg og æbleskiver hos Lindberg sport (klubsponsor)

   Jeg deltog ikke selv, så kan ikke sige så meget om det. Men sikker på anledningen er blevet brugt til at fortælle røver historier, som den jo oftest gør når changen forefindes.

    

   På årets første dag i 2020 inviterede Thomas Tangaard traditionen tro på fællestur.

   Denne gang sluttende turen på assentoftskolen med herligt varm kakao og hjemmebagte boller.

   Der var et meget pænt fremmøde og Tangaard jeg forventer dette gentages.

    

   Søndag d. 2 februar drog vi på klubtur til Odense cykelbane. Nu skulle de interesserede have mulighed for at stifte bekendtskab med hvad banecykling egentlig er for noget. En disciplin hvor vores nation har nogle af verdens pt. stærkeste rytter og et banelandshold der smadrede alt og alle til seneste VM.

   Tror de fleste deltagende startede med en klump i halsen, da de ved selvsyn erfarede hvor stejl, sådan en bane egentlig er og de fleste holdte stærkt på, at de aldrig kom op i toppen af banen.

   Det viste sig dog at modet tog til, efter vi på det lånte udstyr blev guide igennem diverse øvelser og lærte cykler og banen lidt bedre at kende. Der blev både kørt spurt, point løb, hold kørsel og udskillelses løb. Alt i alt en fantastisk alternativ cykelbegivenhed, jeg ved vi prøver at gentage, hvis vi igen kan få en aftale i stand med Odense Cykelbane.

    

   Første marts var det så blevet tid til vores årlige nytårsappel. Dette startet med en rolig cykeltur efterfulgt af vores traditionsrige fortæring af en kød og melbolle suppe. Vi fik indviet hallens nye cafeteria og arrangementet var med rigtig flot deltagelse og som altid er det som alt lukke køer på græs efter en lang vinter. Totalt kaos, ingen rytme men stadig hyggeligt og rart at se medlemmerne på rammen igen efter en lang vinter.

    

   Efter dette gik der Corona i det hele og det har som også tidligere nævnt været en meget alternativ sæson for de fleste.

   Nu sidder vi så igen i fornemme omgivelser stillet til rådighed af Finn Vammen, som altid er meget generøs, både til vores bestyrelsesmøder, men bestemt også til rigtigt mange af vores klubarrangementer, hvor der bliver disket op med diverse lækkerier. Kæmpe tak til Finn for det (fortjener helt sikkert en hånd.)

   Så må vi se vor anden bølgen af Corona bærer os hen.

   En ting er sikkert, vi skal passe på hinanden og udvise behørigt samfundssind. Dette sagt håber jeg stadig, at se så mange af jer som omstændelighederne nu tillader på rammerne det kommende år.

   Slutteligt skylder jeg igen at give en stor tak til alle vores sponsorer, der giver os muligheden for at opretholde og drive vores fantastiske klub.

   Tak for ordet – go vind og forhåbentlig en masse god vintertræning måske også virtuelt.

    

   Rune Bruhn Harding

    

    

    

   Ad 3. Regnskabsaflæggelse og fastsættelse af kontingent.


   Kasserer Finn J Vammen fremlagde regnskabet.

   Regnskabet viste et resultat for 2019/2020 på -11.935,16 kr.

   I alt har klubben aktiver for samlet 119.588,74 kr.

    

   Kontingent blev fastsat til 300,00 kr. for sæson 2021.

    

    

   Ad 4. Beretning fra stående udvalg.

    

   Harzen: Turen til Harzen i blev i år aflyst grundet cv19. Der planlægges tur til Harzen i 2021 den 26 – 30 maj. Vi skal bo på Hotel-pension Kilian i Braunlage, det samme hotel som vi har boet på tidligere.

    

   Tøjudvalg: Klubbens tøjmærke er Castelli som der køres med i 2021 – 2022. Bestyrelsen har kun hørt positiv tilbagemeldinger om tøjet.

   NB størrelserne er lidt små, så medlemmer opfordres til at spørge andre klubmedlemmer vedr. størrelses valg inden evt. bestilling.

    

   Banecykling: Klubben vil igen til vinter arrangere en tur til cykelbanen i Odense, hvor klubbens medlemmer kan prøve kræfter med banecykling. Der var meget positiv tilbagemelding på dette arrangement sidste år og bestyrelsen håber derfor at endnu flere medlemmer har lyst til at prøve banecykling.

    

    

   Ad 5. Behandling af indkomne forslag

   Der var ikke indkommet forslag.

    

    

   Ad 6. og Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlem, valg af formand


   På valg i år var Rune Harding, og Stig Jensen, som begge ikke genopstiller.

    

   Valg til bestyrelsen blev Allan Kirkegaard Jensen og Per Schou Andersen

    

   Bestyrelsen har efterfølgende valgt at ny formand er Claus Bech Espersen.

    

    

   Ad 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

   På valg til revisor var Bo Andreasen. De fremmødte og bestyrelsen vil forslå at Bo Andreasen fortsætter.

    

   Som revisor suppleant blev der forslået Lars Windolf. De fremmødte og bestyrelsen vil forslå at Lars Windolf fortsætter.

    

   Revisor: Bo Andreasen.

   Revisor Suppliant: Lars Windolf

    

   Ad 9. Eventuelt

   Træningstiderne: Træningstiderne blev drøftet, og der var enighed om at nuværende træningstider forsætter. Træningstiderne for A, B, C og MTB ryttere kan ses på klubbens hjemmeside.

    

    

   Referent / Stig Jensen