Generalforsamling_2019

SPONSORER:

NYHEDER FRA FELTET.DK


Referat af generalforsamling 2019

 

Afholdt lørdag den 26. oktober 2019 kl. 17.00

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse og fastlæggelse af kontingent
 4. Beretning fra stående udvalg
  • Hartzen
  • Tøj
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af formand
 8. Valg af revisorer og en revisorsuppleant
 9. Evt.

 

 

Ad 1.

Dirigent: Thomas Tanggaard

Referent: Stig Jensen

 


Ad 2. Formandens beretning 2019

Endnu et år er gået og det er igen blevet tid til en formands refleksioner og opsummering af året der er gået.

 


Igen år har vi så valg at lægge generalforsamlingen, som en forfest til vores årlige klubfest, som vanen tro helt sikker bliver helt fantastisk hyggelig og meget overdådig. Især grundet vores hovedsponsor og finansminister Finn Vammen som igen forkæler os med både lokaler og en god del af drikkevarerne og ikke at forglemme desserten.

 


Siden vi sad har sidst:

Vinteren indledte vi med nogle ture på MTB og nogle af de garvende fik noget godt vinter intervaltræning op og køre. Dette især grundet kontinuerlig klar kommunikation på Facebook om hensigt, længde og med budskabet om at alle kan være med. Stor ros til dette som jeg håber også kommer op og køre igen i år.

 


Den 10 marts blev sæson 2018 officielt skud i gang med vores årlige nytårsappel, hvor der vanen tro var et rigtig pænt fremmøde. Der blev cyklet en cyklet en lille tur næsten i flok - der er noget med en flok køer der for første gang bliver lukket på græs:)

Slutteligt endte vi i hallens cafeteria hvor der blev serveret en god omgang suppegrød.

 


Nytårsappellen blev fuldt op med en sæson opstarts klubaften, hvor der var to ting på programmet.

Først gav Troels Vinther os lidt ideer til at få en god sæson start, lidt gode fif og et par røverhistorie fra hans karriere - Slutteligt viste han os lidt styrke-core-strækøvelser, der bare er gode for en cykelrytter at lave når ikke vi sidder i sadlen.

Herefter var agendaen, at vi i fælleskab skulle planlægge den kommende sæson.

Heidi havde lavet et oplæg og delt i A/B/C blev der snakket lidt om sikker kørsel, regler og god etikette på de forskellige hold.

Input vi i bestyrelsen gerne ville have var en fælles forståelse for.

Hvilke ture skal der køres?

Hvad og hvordan skal der trænes ?

Hvilke hold skal der være?

Skal der være en kaptajn og hvem skal det evt. være?

Hvilke løb kunne være interessante?

 


Genneralt vil jeg gerne opfordre til en mere åben dialog omkring hvad jeres holdninger er til hvordan vi i fælleskab gør Assentoft cykelmotion til verdensbedste cykelklub. Det er selvfølgelig bestyrelsen der slutteligt definerer retningen og skal skære igennem hvordan hovedtrækkene skal være, men det er både nemmere og mere motiverende, hvis der både kommer gode forslag og noget feedback på det der arrangeres.

 


I april lykkedes det i samarbejde med DGI Østjylland fået arrangeret et kursus der omhandler Garmin cykelcomputer.

Her mødte en par veloplagte knægte fra Pulsure.dk op og gav en grundlæggende indledning i Garmin produkternes lyksaligheder.

 • Registrering af ruter
 • Deling af ruter
 • At lægge en rute op til ugens træning
 • At hente ruter
 • Tips og tricks til brug i egen træning
 • Generelt nørdet info om, hvordan man får mest muligt ud af sin Garmin

 


Assentoft cykelmotion rimer som alle ved på "Hotel-Pension Kilian" i Braunlage, som endnu engang tog pænt imod knap fire håndfulde håbefulde cykeltosser, klar til at invadere den tyske asfalt og prøve kræfter med bakker lidt længere end her hjemme. Turen var igen arrangeret af vores altid veloplagte rejsearrangør Heidi Thegen, som i henhold til hvad vi ved virker og best practice, fik guidet os igennem endnu en fantastisk god klubtur.

 

 

Den 12/9 afholdte vi en seancen i anledning af, at det var lykkedes tre ildsjæle i vores klub at nå i mål med indsamlingsprojektet til indkøb af en paracykel, der stilles til rådighed for Kristian Laust.

Der var talstærkt fremmøde og humøret var højt, da cyklen skulle have første tur og beskues af klubkammerater, samt den fremmødt presse.

Både TV2 Østjylland og Amtsavisen var mødt op og det kom der nogle rigtig fine indslag og artikler ud af.

 

kan findes via følgende link:

-- Tv indslag --

-- Avisartikel --

 

Her er paracyklens sponsorer:

Randers Søndre Rotaryklub

Sydbank Fonden

Spar Nord Fonden

Jyske Bank Fonden

Nordea Fonden

Velux Fonden

Guldmann omsorgsfond

DIF/DGI foreningspulje

Assentoft Automobiler

Home Randers/Assentoft

Houlberg & Wittrup

Autofokus Drastrup

Auto-G

DDTri

IPC Teknik

Thegens Skrædderservice

Kvist & Jensen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

 

Som formand for klubben vil jeg gerne takke de tre ildsjæle, der har gjort det hele muligt - Så kæmpe tak og respekt til Heidi Thegen, Lars Windolf og Finn Vammen for det arbejde i har gjort og den ekstra mil i har løbet for at få projektet til at lykkedes.

 

 

Desværre havde vi igen i år en del styrt og den løbende joke i bestyrelsen var om vi blev nødsaget til en kontingent stigning bare til at dække kurvene, som vi giver til de nødlidte ved alvorligere styrt.

Igen nævn ingen glemt, tror godt selv i kan huske hvem der i løbet af sæsonen, har været nede og i kortere eller længere periode tvunget af rammen.

 

 

Klubmester skabet vil jeg kort nævne - Vi brugte igen i år fjordløbet som platform for afviklingen. Vinderne kommer vi måske tilbage til senere men vil hurtigt nævne at:

Per Schou Andersen/Allan, vandt A

Heidi blev vinder af B og Hanne Jensen vandt C.

 

 

I september prøvede vi til med et forsøg, som måske skal banen vejen for et nyt koncept.

Her indledte vi en weekend tur med et ryttermøde, hvor vi startede med kaffe og morgenbrød.

Ideen er at få talt lidt mere med hinanden med pulsen nede. Forhåbentlig kan dette være med til at få italesat de ting der ligger folk på sinde og vi vil fra bestyrelsen side bruge det til at informere lidt mere formelt omkring hvad der sker i baggrunden - hvad går vi og pusler med og tage imod jeres input og ideer

Generelt mangler tovholdere/ildsjæle til træningen og arrangementer - vi kan og skal ikke løfte det hele i bestyrelsen - Husk vi kan alle bidrage til at gøre klubben bedre og hvis alle bidrager bliver det hele både nemmere og sjovere for alle.

 


Af ting der muligvis kommer kan jeg eksempelvis nævne at Finn og jeg har deltaget i et indledende samarbejde med DCU om at få E-cykling struktureret under DCU i et mere klubvenligt format.

Den endelige form er stadig ikke mejslet i sten, men DCU kan se at de er noget der vokser og har derfor ansat en fuldtids konsulent med dette som eneste fokus og i den forbindelse har jeg indvilliget i vi er med i pilot projektet.

Hvad det reelt betyder ved jeg ikke helt endnu, men mest af alt handler det om feedback på hvad vores holdning er til hvorvidt de tiltag der afprøves virker eller ej.

Som landet ligger nu er der indgået samarbejde med 2 virtuelle platforme - SWIFT og Bkool og der kommer et kickoff arrangement i idrættens Hus i Brøndby på Torsdag d. 31. oktober hvor det går live med DCU E-cykling. 

 


Slutteligt skylder jeg igen at give en stor tak til alle vores sponsorer, der giver os muligheden for at opretholde og drive vores fantastiske klub. Der er i år forhandlet nye kontakter og langt de fleste har trofast valgt at forlænge. Der bliver lidt udskiftning, DDTri blev sidste år erstattet af Kvist og Jensen, som nu har sagt ja til at være hovedsponsor de næste 3 år. Sparekassen er udskiftet med Jyske Bank og Slagter Primby samt Lindberg sport er kommet med i folden.

 

Tak for ordet – go vind og forhåbentlig en masse god vintertræning måske også virtuelt.

 

Rune Bruhn Harding

 

 

 

Ad 3.

Regnskabsaflæggelse og fastsættelse af kontingent.

Kasserer Finn J Vammen fremlagde regnskabet.

Regnskabet viste et resultat for 2018/2019 på 4.813,81 kr.

I alt har klubben aktiver for samlet 119.323,90 kr.

 

Kontingent blev fastsat til 300,00 kr. for sæson 2020.

 

 

Ad 4.

Beretning fra stående udvalg.

 

 

Hartzen: Turen til Hartzen i bliver 2020 fra onsdag den 3 juni til søndag den 7 juni. Vi skal bo på Hotel-pension Kilian i Braunlage, det samme hotel som vi har boet på de sidste pr. år. Udvalget håber at tilslutningen til turen vil blive lige så stor som i 2018 og 2019.

 

Tøjudvalg: Klubben skal have nyt cykel tøj i sæson 2020 – 2022. Valget på tøjleverandør er mærket Castelli, som også har været det tøjmærke som kunne købes i sæson 2019, grundet at klubben ikke kunne fortsætte med LG.

 

Der vil være prøveaften vedr. tøjstørrelser og medlemmer vil ligeledes kunne se hvordan tøjet kommet til at se ud. Generelt bliver udseende af tøjet mere stilrent og kan minde en del om cykeltøjet fra cykelholdets Ineos.

 

Der kommer fra sæson 2020 – 2022 kommet 4 nye sponsorer på klubbens tøj. Det er hovedsponsor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Lindberg Sport, og Slagter Primby og Jyske Bank

 

 

Ad 5. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

 

Ad 6. og Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlem, valg af formand

Disse 2 punkter blev slået sammen, ide der er fortaget tilpasning i klubbens vedtægter under §7 bestyrelsen. Ændringer omhandler at bestyrelsen konstituere sig selv, hvilke bevirker at der ikke skal vælges en ny formand, men et nyt bestyrelsesmedlem.

På valg i år var Rune Harding, og Claus Espensen, som begge genopstillede og blev genvalgt til bestyrelsen.

 

 

Ad 8.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

På valg til revisor var Bo Andreasen, som genopstillede og blev genvalgt.

Som revisor suppleant blev der forslået Lars Windolf. De fremmødte og bestyrelsen vil forslå at Lars Windolf fortsætter.

 

Revisor: Bo Andreasen.

Revisor Suppleant: Lars Windolf

 

Ad 9. Eventuelt

Træningstiderne: Træningstiderne for A, B, C og MTB ryttere ændres, således at der i weekenden startes kl. 9.30 fra hallen både lørdag og søndag.

 

Generelt har der været begrænset succes med en kaptajn for C-rytterne i indeværende sæson, hvilket har betydet dette ikke gentages i næste sæson.

 

 

Referent / Stig Jensen